TECHNICZNE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU WYCIERACZKI

UNIMAT 10 T

montaż na posadzce w rampie najazdowej

montaż w posadzce - standard

montaż w posadzce, gdy drzwi otwierają się na wycieraczkę