TECHNICZNE MOŻLIWOŚCI MONTAŻU WYCIERACZKI

UNIMAT 22 TP Prestige

montaż na posadzce w rampie najazdowej

montaż w posadzce - standard

montaż w posadzce, gdy drzwi otwierają się na wycieraczkę

montaż w posadzce wraz z osadnikiem Unimat TrapSystem80