Regulamin sklepu Unimat fabryka wycieraczek

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep, znajdujący się na stronie internetowej producenta pod adresem www.wycieraczki.info/sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sklep jest prowadzony przez firmę:

UNIMAT fabryka wycieraczek Rafał Rejmisz
ul. Dziadoszańska 10,
61-248 Poznań
NIP: 7771741867
REGON: 634600321

3. Adres do korespondencji:

UNIMAT fabryka wycieraczek Rafał Rejmisz
ul. Dziadoszańska 10,
61-248 Poznań
tel.: +48 61 848 93 95,
fax: +48 61 848 80 55,
tel. kom.: +48 609 53 43 90
tel. kom.: +48 601 74 34 32
e-mail: rr@wycieraczki.info
e-mail: kasia@wycieraczki.info

4. Zakup w sklepie internetowym Unimat oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. W tej wersji sklepu zamówienie można składać za pomocą poczty e-mail po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:

a) prawidłowe podanie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia
b) prawidłowe podanie w zamówieniu symboli zakupionych towarów wraz z wybranym kolorem
c) wpłata należności w kwocie brutto wynikająca z sumowania kwot poszczególnych zamówionych elementów plus kwota za dostawę kurierem w wysokości 24,40 zł brutto. Istnieje możliwość rezygnacji z dostawy kurierem i odbiów własny.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą przekazane do realizacji następnego dnia roboczego.
Realizacja [wysyłka zamówionych towarów] nastąpi w przeciągu 3-ch dni roboczych od zarejestrowania płatności na koncie UNIMAT. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie.

KONTO dla płatności : MultiBank 66 1140 2017 0000 4102 0585 8990
Odbiorca: UNIMAT fabryka wycieraczek Rafał Rejmisz, ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań
W opisie proszę podać symbole zakupionych towarów.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma UNIMAT zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( braki w adresie dostawy, brak telefonu itp) nie będą realizowane dopóki nie zostaną uzupełnione.

10. Firma UNIMAT zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. W tej sytuacji UNIMAT poczyni kroki zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym UNIMAT są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma UNIMAT wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie podać dane do faktury wraz z numerem NIP.

13. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zaś umieszczone na niej zdjęcia mają charakter poglądowy. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

III. Warunki gwarancji

14. Firma UNIMAT na towary zakupione w sklepie UNIMAT udziela gwarancji na okres 12 miesięcy.

15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Klient. W przypadku dokonania zwrotu produktu, pieniądze przesyłane będą na konto bankowe wskazane przez Klienta. Koszty związane z odesłaniem zwracanego towaru ponosi Klient. Aby uniknąć nieporozumień w przypadku zaginięcia odsyłanego towaru, przesyłka musi być ubezpieczona. Sklep zastrzega sobie, że w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za towar.
Kwota zwrotu nie obejmuje kosztów przesyłki.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty, a jeśli to nie będzie możliwe, zwróci pieniądze.

16. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są pod adresem e-mail: sekretariat@wycieraczki.info. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko, jeśli powstały w momencie odbioru towaru, w obecności pracownika firmy kurierskiej dostarczającej towar. Warunkiem uznania tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego i przesłanie go do Sklepu.

17. Reklamacje zakupionych towarów będą rozpatrywane w ciągu 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji na adres e-mail: sekretariat@info. O przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony e-mailem następnego dnia po otrzymaniu reklamacji.

IV. Postanowienia końcowe

18. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez specjalnego powiadamiania Klientów.

19. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.