Czym czyścić wycieraczkę? Praktyczne porady.

Czym czyścić wycieraczkę? Praktyczne porady.

Wycieraczki produkuje się z takich materiałów, by zbierały z obuwia określonego rodzaju brudy. Dzięki temu podłogi w domach, urzędach, miejscach pracy, galeriach handlowych, lotniskach czy poczekalniach są czyste. Nie oznacza to jednak, że nieczystości przestają istnieć. Wycieraczki także trzeba od czasu do czasu wyczyścić. Jak to  skutecznie robić?

Regularne czynności konserwacyjne

Dobrej jakości wycieraczki powinny zawierać Deklarację Techniczną Producenta lub Deklarację Własności Użytkowych z informacjami na temat przeznaczenia i serwisowania. Choć wiadomo, że zbierają one brudy, zastosowanie ich w biurach, centach handlowych lub innego rodzaju zakładach pracy wymaga szczegółowych wskazówek co do możliwości użytkowania oraz sposobów czyszczenia. W większości przypadków należy regularnie czyścić je odkurzaczem przemysłowym. Zimą w wycieraczkach gromadzi się sól sypana na drogi. Można ją zmyć np. za pomocą maszyn ekstrakcyjnych lub specjalistycznych maszyn ze szczotkami walcowymi. Regularnie należy usuwać gromadzące się w wycieraczkach kamienie, niedopałki papierosów i gumy do żucia. Wpusty czyści się poprzez zrolowanie wycieraczek lub staranne zamiatanie. To właśnie tam znajdują się duże ilości piasku. Poszczególne czynności czyszczące należy przeprowadzać w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Czego należy unikać?

Stosowane środki chemiczne nie powinny być agresywne dla wybranych materiałów, jak np. aluminium, które często znajduje się w wycieraczkach systemowych. W przypadku braku odpowiednich informacji przed zastosowaniem czynników chemicznych lub wybranych maszyn lepiej jest skontaktować się z producentem. W przeciwnym wypadku można samodzielnie dokonać zniszczeń i stracić przy tym gwarancję. Ewentualne uszkodzenia wkładów czyszczących oraz elementów konstrukcyjnych można zgłosić producentowi w celu ich naprawienia i ograniczenia rozprzestrzeniania się uszkodzeń. Wycieraczki nie powinny być używane niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ mogą wtedy szybko się zniszczyć. Nie wolno np. prowadzić na nich robót budowlanych, jeśli nie zostało zastosowane odpowiednie zabezpieczenie. W przypadku brudzących prac pełnych gruzu można zastosować grubą folię budowlaną i położone na niej płyty OSB. Najlepiej jednak na czas robót zrolować wycieraczkę i zmagazynować ją z dala od miejsc narażonych na pyły i odpady budowlane.