Rama najazdowa systemowa aluminiowa Unimat UN 17/22

Rama najazdowa systemowa aluminiowa Unimat UN 17/22

Zdjęcia

rampa z dwóch stron montowana do wycieraczki

najazd z czterech stron montowany do posadzki lub położony na posadzce – przy małych formatach

rampa z jednej strony montowana do wycieraczki