Co oznaczają klasy palności wycieraczek?

wycieraczka

Wycieraczki powinny być wytrzymałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, dobrze zbierające brud oraz zanieczyszczenia, a także odporne na działanie ognia. Klasy palności, czyli inaczej klasę reakcji na ogień, określa norma PN-EN 13501, klasyfikująca oznaczenie zachowania materiałów w trakcie pożaru. Każde oznaczenie składa się z trzech elementów:

  • klasy podstawowej,
  • klasy określającej wytwarzanie dymu,
  • klasy określającej wytwarzanie płonących kropel.

Przyjrzyjmy się im bliżej.

Charakterystyka oznaczeń klasy pierwszej

Oznaczenie w klasie podstawowej wskazuje, czy materiał przyczynia się do rozwoju pożaru. Zawiera ono zatem informacje, jak szybko dany materiał się pali, ile energii wydziela, jak łatwo ulega zapaleniu oraz czy wpływa na rozprzestrzenianie się płomienia. I tak symbol A1 wskazuje na materiały niepalne, które nie przyczyniają się do rozwoju pożaru nawet w temperaturze 800 °C. Materiały te nie tylko nie zapalają się, lecz również nie wydzielają ciepła, dymu ani płonących kropel lub cząstek.

Symbol A2 wskazuje na materiał prawie niepalny, który w warunkach rozwiniętego pożaru wydziela niewielkie ilości ciepła, B na materiał mający bardzo ograniczony udział w pożarze, natomiast symbol C będzie oznaczać, że materiał bierze ograniczony, ale zauważalny udział w pożarze. Są to materiały trudno zapalne, nierozgrzewające się dla źródła 100 kW, jednak zapalne przy 300 kW.

Materiały oznaczone symbolem D biorą istotny udział w pożarze, E duży, a F bardzo duży. Wszystkie trzy klasyfikowane są jako materiały łatwo zapalne.

Charakterystyka klas uzupełniających

Klasa emisji dymu dotyczy wycieraczek z klas podstawowych A2, B, C oraz D. Określa ona ilość wydzielanego dymu pod wpływem pożaru. Symbol s1 oznaczać będzie niewielkie ilości wytwarzanego dymu, s2 średnie ilości wytwarzanego dymu, a s3 duże ilości wytwarzanego dymu.

Drugą klasą uzupełniającą jest klasa określająca możliwość wytwarzania płonących kropel i dotyczy wyrobów z klas podstawowych A2, B, C, D oraz w ograniczonym zakresie E. Określa ona liczbę i charakter płonących kropli lub cząsteczek, wytwarzanych w czasie pożaru i mogących powodować rozprzestrzenianie ognia, a także być przyczyną poparzeń. Jeśli na materiale znajduje się symbol d0 oznacza to, że nie występują płonące krople ani cząstki, symbol d1 wskazywać będzie na nie występowanie płonących kropli ani cząstek palących się dłużej niż  przez dziesięć sekund. Symbol d2 natomiast oznacza występowanie kropel, powodujących zapalenie się kartki papieru.